Sede electrónica Concello de Miño

02:56:34 Sábado 22 de febreiro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Servizos Internos

18/02/20

Acta segunda do proceso selectivos para a selección e posterior contratación laboral temporal polo concello de Miño de 2 peóns especialistas de obras e servizos mediante o sistema de oposición libre.


Servizos Internos

18/02/20

Acta primeira do proceso selectivos para a selección e posterior contratación laboral temporal polo concello de Miño de 2 peóns especialistas de obras e servizos mediante o sistema de oposición libre.


Servizos Internos

18/02/20

Acta segunda do proceso selectivos para a selección e posterior contratación laboral temporal polo concello de Miño de 2 oficiais de obras e servizos mediante o sistema de oposición libre.


Servizos Internos

18/02/20

Acta primeira do proceso selectivos para a selección e posterior contratación laboral temporal polo concello de Miño de 2 oficiais de obras e servizos mediante o sistema de oposición libre.


Servizos Internos

13/02/20

Anuncio lista definitiva aspirantes admitidos e excluídos en relación coa convocatoria de 2 oficiais e 2 peóns especialistas de obras e servizos


Intervención

12/02/20

Aprobación inicial do padrón fiscal da taxa por servizo de subministración de auga e sumidoiros do cuarto trimestre de 2019.


Servizos Internos

30/01/20

Bases que rexerán a convocatoria para a selección e posterior contratación laboral temporal de 2 oficiais e 2 peóns especialistas de obras e servizos


Secretaría

15/01/20

Resolución sobre instalacións de tempada nas praias de Miño.


Servizos Internos

13/01/20

Acta quinta do proceso selectivo para a selección e posterior contratación dun funcionario/a interino/a pertencente ao grupo A, subgrupo 1, escala de administración especial, subescala técnica, denominación arquitecto/a superior mediante o sistema de concurso oposición libre.


Secretaría

27/12/19

Oferta de emprego público de 2019