Sede electrónica Concello de Miño

13:08:14 Mércores 26 de xaneiro 2022
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios


Amósanse os 100 anuncios máis recentes; use o buscador para localizar outros.

Servizos Internos

11/06/2020

Bases que rexerán a convocatoria para a selección e posterior contratación laboral temporal polo Concello de Miño de catro (4) socorristas acuáticos para a prestación do servizo de salvamento de praias na tempada de verán 2020.


Servizos Internos

11/06/2020

Bases que rexerán a convocatoria para a selección e posterior contratación laboral temporal polo Concello de Miño de dous (2) limpadores/as para o servizo de limpeza de baños nas praias para a tempada de verán 2020.


Servizos Internos

11/06/2020

Bases que rexerán a convocatoria para a selección e posterior contratación laboral temporal polo Concello de Miño de tres (3) controladores/as de aparcadoiro regulado en superficie da zona ora da praia Grande de Miño para a tempada de verán 2020.


Servizos Internos

09/06/2020

Modificación bases traballador social.


Intervención

02/06/2020

Modificación cadro de persoal e anexo de persoal correspondente ao orzamento de 2019, prorrogado para 2020.


Intervención

02/06/2020

Aprobación inicial da Ordenanza xeral municipal de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria.


Intervención

02/06/2020

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal nº 25. reguladora da taxa polo estacionamento de vehículos en zona de apartamento limitado (zona ORA) no Concello de Miño.


Servizos Internos

02/06/2020

Bases para a contratación laboral temporal dun/dunha técnico/a de turismo.


Servizos Internos

02/06/2020

Bases para a contratación laboral temporal de persoal desempregado no marco do progra de integración laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais.


Servizos Internos

02/06/2020

Bases para a selección dun/ha funcionario/a interino/a perteneciente al grupo A, subgrupo 2, escala administración especial, subescala técnica, denominación traballador/a social mediante o sistema de concurso libro e creación de bolsa de traballo para mesma catetoría profesional.