Sede electrónica Concello de Miño

16:39:33 Mércores 3 de marzo 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Servizos Internos

8/11/19

Corrección erros bases que rexerán a convocatoria para a selección dun/dunha funcionario/a interino/a pertencente ao grupo A, subgrupo 1, escala de administración especial, subescala técnica, denominación Arquitecto/a Superior.


Servizos Internos

23/10/19

Anuncio ACTA 2 en relación coa convocatoria do procedemento de selección dun/dunha funcionario/a interino/a de Arquitecto/a Superior


Servizos Internos

23/10/19

Anuncio ACTA 1 en relación coa convocatoria do procedemento de selección dun/dunha funcionario/a interino/a de Arquitecto/a Superior


Servizos Internos

23/09/19

Lista definitiva de admitidos e excluídos en relación coa convocatoria para a selección dun/dunha funcionario/a interino/a pertencente ao grupo A, subgrupo 1, escala de administración especial, subescala técnica, denominación Arquitecto/a superior mediante o sistema de concurso-oposición libre.


Servicios Internos

29/08/19

Anuncio lista provisional de admitidos e excluídos en relación coa convocatoria para a selección dun/dunha funcionario/a interino/a pertencente ao grupo A, subgrupo 1, escala de administración especial, subescala técnica, denominación Arquitecto/a superior mediante o sistema de concurso-oposición libre.


Alcaldía

27/08/19

Aprobación do padrón fiscal da taxa por entrada de vehículos a través das beirarrúas e para reserva de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, e carga e descarga de mercancías de calquera clase.


Servizos Internos

13/08/19

Corrección erros bases que rexerán a convocatoria para a selección dun/dunha funcionario/a interino/a pertencente ao grupo A, subgrupo 1, escala de administración especial, subescala técnica, denominación Arquitecto/a Superior.


Intervención

12/08/19

Aprobación de indemnizacións por asistencia a órganos colexiados dos/as membros corporativos. Mandato Corporativo 2019-2023


Servizos Internos

6/08/19

Bases que rexerán a convocatoria para a selección dun/dunha funcionario/a interino/a pertencente ao grupo A, subgrupo 1, escala de administración especial, subescala técnica, denominación Arquitecto/a superior.


Alcaldía

26/07/19

Bases reguladoras do programa de vivendas baleiras do Concello de Miño.