Sede electrónica Concello de Miño

14:01:05 Luns 20 de marzo 2023

Información

Intervención

02/01/2023

Bases que rexerán a convocatoria dunha praza de funcionario técnico de xestión económica

EXP: 2022/E001/000022

Anuncio relativo ás bases que rexerán a convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de técnico/a de xestión económico-financeira, no marco dos procedementos diferenciados extraordinarios de estabilización de emprego temporal.


Xustificantes de Publicación: