Sede electrónica Concello de Miño

14:30:09 Martes 18 de febreiro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Secretaría

18/02/20

Convocatoria da sesión ordinaria do Pleno para o 20.02.2020.


Servizos Internos

13/02/20

Anuncio lista definitiva aspirantes admitidos e excluídos en relación coa convocatoria de 2 oficiais e 2 peóns especialistas de obras e servizos


Intervención

12/02/20

Aprobación inicial do padrón fiscal da taxa por servizo de subministración de auga e sumidoiros do cuarto trimestre de 2019.


Servizos Internos

30/01/20

Bases que rexerán a convocatoria para a selección e posterior contratación laboral temporal de 2 oficiais e 2 peóns especialistas de obras e servizos


Secretaría

15/01/20

Resolución sobre instalacións de tempada nas praias de Miño.


Servizos Internos

13/01/20

Acta quinta do proceso selectivo para a selección e posterior contratación dun funcionario/a interino/a pertencente ao grupo A, subgrupo 1, escala de administración especial, subescala técnica, denominación arquitecto/a superior mediante o sistema de concurso oposición libre.


Secretaría

27/12/19

Oferta de emprego público de 2019


Servizos Internos

3/12/19

Detectado erro en acta 3, procédese á publicación da acta 3 rectificada en relación coa convocatoria do procedemento de selección dun/ha funcionario/a interino/a de arquitecto/a superior.


Servizos Internos

29/11/19

ACTA 3 en relación coa convocatoria do procedemento de selección dun/dunha funcionario/a interino/a de Arquitecto/a Superior.


Servizos Internos

8/11/19

Corrección erros bases que rexerán a convocatoria para a selección dun/dunha funcionario/a interino/a pertencente ao grupo A, subgrupo 1, escala de administración especial, subescala técnica, denominación Arquitecto/a Superior.