Sede electrónica Concello de Miño

16:41:11 Mércores 3 de marzo 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Alcaldía

17/08/20

Convocatoria da sesión extraordinaria do Pleno para o 20.08.2020.


Servizos Internos

14/08/20

Aprobación bolsa traballo Traballador/a Social no Concello de Miño


Servizos Internos

14/08/20

Nomeamento Traballadora Social


Alcaldía

31/07/20

Adxudicación provisional das prazas da Escola Municipal Infantil “A Ceboliña”


Intervención

29/07/20

Aprobación da convocatoria de axudas sociais destinadas ao persoal funcionario do Concello de Miño correspondentes ao exercicio 2020.


Intervención

29/07/20

Aprobacion da convocatoria de axudas sociais destinadas ao persoal funcionario do Concello de Miño correspondentes ao exercicio 2019.


Servizos Internos

28/07/20

Proceso selectivo para a selección e posterior contratación dun/dunha funcionario/a interino/a pertencente ao grupo A, subgrupo 2, escala de administración especial, subescala técnica, denominación traballador/a social.


Servizos Internos

28/07/20

Proceso selectivo para a selección e posterior contratación laboral temporal polo Concello de Miño dun/dungha técnico de turismo.


Intervención

24/07/20

Aprobación inicial do Regulamento de Réxime Interior da Escola Infantil Municipal "A Ceboliña".


Alcaldía

22/07/20

Convocatoria da sesión extraordinaria e urxente do Pleno para o 24.07.2020.