Sede electrónica Concello de Miño

09:11:15 Mércores 3 de marzo 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Servizos Internos

11/06/20

Bases que rexerán a convocatoria para a selección e posterior contratación laboral temporal polo Concello de Miño de tres (3) controladores/as de aparcadoiro regulado en superficie da zona ora da praia Grande de Miño para a tempada de verán 2020.


Servizos Internos

9/06/20

Modificación bases traballador social.


Intervención

2/06/20

Modificación cadro de persoal e anexo de persoal correspondente ao orzamento de 2019, prorrogado para 2020.


Intervención

2/06/20

Aprobación inicial da Ordenanza xeral municipal de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria.


Intervención

2/06/20

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal nº 25. reguladora da taxa polo estacionamento de vehículos en zona de apartamento limitado (zona ORA) no Concello de Miño.


Servizos Internos

2/06/20

Bases para a contratación laboral temporal dun/dunha técnico/a de turismo.


Servizos Internos

2/06/20

Bases para a contratación laboral temporal de persoal desempregado no marco do progra de integración laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais.


Servizos Internos

2/06/20

Bases para a selección dun/ha funcionario/a interino/a perteneciente al grupo A, subgrupo 2, escala administración especial, subescala técnica, denominación traballador/a social mediante o sistema de concurso libro e creación de bolsa de traballo para mesma catetoría profesional.


Secretaría

29/05/20

Instalacións de temporada nas praias de Miño 2020-2023.


Secretaría

25/05/20

Apertura de trámite de consulta pública previa para tramitación e aprobación da "ordenanza reguladora do uso das praias do Concello DE MIÑO".