Sede electrónica Concello de Miño

13:55:47 Martes 18 de febreiro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Servizos Internos

28/06/18

Anuncio lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos en relación coa convocatoria para a selección e posterior contratación laboral temporal dun/dunha técnico/a para a caseta de información turística durante o verán 2018.


Servizos Internos

28/06/18

Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos en relación coa convocatoria para a selección e posterior contratación laboral temporal de 3 Peóns desempregados no marco do programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais, financiado pola Excma. Deputación Provincial da Coruña (Programa de Integración Laboral 2017).


Servizos Internos

28/06/18

Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos en relación coa convocatoria para a selección e posterior contratación laboral temporal de 2 Oficiais de primeira desempregados no marco do programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais, financiado pola Excma. Deputación Provincial da Coruña (Programa de Integración Laboral 2017).


Tesouraría

27/06/18

Adxudicación provisional das prazas da Escola Municipal Infantil “A Ceboliña”.


Servizos Internos

27/06/18

Corrección puntuación en relación coa baremación dos méritos da convocatoria para a selección e posterior contratación laboral temporal dun/dunha técnico/a para a caseta de información turística durante o verán do ano 2018


Servizos Internos

26/06/18

Resultado puntuacións da fase de concurso en relación coa convocatoria para a selección dun/dunha técnico/a para a caseta de información turística durante o verán do ano 2018.


Servizos Internos

25/06/18

Resultados puntuación do segundo exercicio en relación coa convocatoria para a formación dunha bolsa de traballo de 3 tractoristas para o servizo de limpeza de praias 2018.


Servizos Internos

25/06/18

Resultado das puntuacións das probas selectivas en relación coa contratación laboral temporal de 6 socorristas acuáticos para a prestación do servizo de salvamento de praias 2018.


Servizos Internos

22/06/18

Convocatoria e bases para a contratación laboral temporal dun/dunha Traballador/a Social no Concello de Miño.


Servizos Internos

21/06/18

Resolución corrección error material nas bases reguladoras da convocatoria para a formación dunha bolsa de traballo e posterior contratación laboral temporal de cinco vixiantes da zona ora de praias para a tempada de verán 2018.