Sede electrónica Concello de Miño

14:49:17 Martes 18 de febreiro 2020
Estás en:

Información

Servizos Internos

13/01/20

Acta quinta do proceso selectivo para a selección e posterior contratación dun funcionario/a interino/a pertencente ao grupo A, subgrupo 1, escala de administración especial, subescala técnica, denominación arquitecto/a superior mediante o sistema de concurso oposición libre.

13/01/20 12:54:34