Sede electrónica Concello de Miño

02:46:27 Sábado 22 de febreiro 2020
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de alta e modificacións padronais

O procedemento "Solicitude de Alta e Modificacións Padronais" regula a inscrición dunha persoa no padrón municipal de habitantes, así como as sucesivas modificacións dos seus datos.

Calquera persoa física que desexe realizar unha alta ou modificación de datos no rexistro de habitantes do municipio.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito/s impreso normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de alta e modificacións padronais. Folla de instrucións.
  • Documentación acreditativa de representación.
  • Autorización do empadroamento. No caso de querer formalizar o empadroamento na vivenda allea, o propietario da mesma, o ben o arrendatario, debe autorizar dito empadroamento.
  • D.N.I. (maiores de 18 anos).
  • Xustificante da vivenda (contrato de aluguer, recibo de luz, auga...)
  • No caso de menores, declaración responsable de proxenitor para inscrición ou cambio de domicilio de menores non emancipados no padrón municipal.

Nome: Solicitude de alta e modificacións padronais.

Unidade tramitadora:
Estatística.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite)

                                    Presencial