Sede electrónica Ayuntamiento de Miño

05:52:39 Martes 16 de julio 2024

Información

Servicios internos

10/05/2024

Convocatoria dun/ha funcionario/a interino/a por vacante para o posto de traballo de Técnico/a de Administración Xeral (A1), e creación de bolsa de traballo para a mesma categoría profesional

EXP: 2023/E001/000004

Anuncio resolución de alegaciones  al segundo ejercicio y calificación final segundo ejercicio.


Justificantes de Publicación: